Aktualności

XIV Piknik Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu”

DSC 2157

Urokliwy park wiejski w Temeszowie był miejscem spotkania miłośników turystyki rowerowej, którzy po raz czternasty wzięli udział w corocznym Pikniku Rowerowym „Błękitną Wstęgą Sanu”. Impreza odbyła się 8 lipca, a zorganizowana została przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie oraz Urzędu Gminy w Dydni.

Wspaniała pogoda, cudowna przyroda okolic doliny Sanu, znakomity nastrój uczestników, a przede wszystkim wzorowa organizacja – to wszystko przyczyniło się do niewątpliwego sukcesu organizacyjnego tego sportowo – rekreacyjnego przedsięwzięcia.

 W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło 14 drużyn rajdowych, które jak co roku miały do przejechania jedną z dwóch tras. Krótsza o długości około 20 km prowadziła z Temeszowa przez Krzemienną, Jabłonicę Ruską, Hroszówkę do Ulucza i z powrotem, natomiast dłuższa licząca blisko 33 km długości wiodła z Temeszowa, przez Krzemienną, Jabłonicę Ruską, Ulucz, Dobrą, Hłomczę do Mrzygłodu, a następnie poprzez Końskie i Witryłów do Temeszowa. Z uwagi na remont kładki wiszącej na Sanie łączącej Witryłów z Uluczem organizatorzy rajdu zmuszeni byli w tym roku do wyznaczenia nowych tras, które przygotowali i oznakowali Waldemar Buczek oraz Bogdan Dytko.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i krótkiej odprawie technicznej przybyłe teamy wyruszyły w trasę. Podczas przejazdu wszystkie drużyny tradycyjnie już musiały „zaliczyć” cztery punkty kontrolne, na których miały możliwość zdobycia punktów, potrzebnych do ustalenia końcowej kolejności rajdu.

Na pierwszym punkcie, zlokalizowanym tuż przy starcie w parku w Temeszowie uczestnicy pod okiem Bogdana Dytko sprawdzali swoje umiejętności sportowe uczestnicząc w emocjonujących i pełnych wrażeń konkurencjach sprawnościowych. Przy kolejnym, zorganizowanym przez Henryka Kostkę przy stawie gminnym w Jabłonicy Ruskiej startujący byli poddani testom z wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas trzeciego postoju – koordynowanego przez Henryka Dąbrowieckiego – zawodnicy odpowiadali na pytania związane z wiedzą o gminie Dydnia oraz powiecie brzozowskim. I tutaj z satysfakcją trzeba podkreślić, że poziom zaprezentowanej wiedzy wśród wszystkich uczestników był naprawdę wysoki.

Ostatni punkt umiejscowiony w pobliżu kościółka w Uluczu dotyczył znajomości przepisów o ruchu drogowym, które sprawdzali Bronisław Przyczynek oraz Bolesław Kostur.

Po powrocie wszystkich grup z tras i podliczeniu punktacji ogłoszono ostateczną klasyfikację. Pierwsze miejsce przypadło ekipie „Madagaskar” - 96 pkt. Drugie ex aequo zajęły „Kaseja Team” i „Powolne Kurczaki” gromadząc po 91 pkt., a na trzecim z 90 pkt. na koncie uplasował się team „Kotulki Julki”. Oprócz nich w rajdzie wystąpiły takie zespoły jak: „Solo”, „SDM Blizne”, „Zajączki”, „Pędzące Kurczaki”, „Zabawne Chomiczki”, „Motor Brzozów”, „Rowerzyści od 7 boleści”, „Laki”, „Rodrigo” oraz „Bike Team Jura”.

Najlepsze zespoły wystąpiły w składach: „Madagaskar” – Paweł, Iwona, Hubert i Kamil Czajkowscy, „Kaseja Team” – Dawid i Aleksandra Kaseja, „Powolne Kurczaki” – Waldemar Buczek i Eugeniusz Stój oraz „Kotulki Julki” – Julia Jakieła, Szymon Pytlowany, Dawid i Wojciech Dąbrowieccy.

Podczas ceremonii zakończenia pikniku wszystkie zespoły uhonorowano dyplomami medalami, statuetkami, pamiątkowymi kubkami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowo – turystycznego. Wręczenia nagród dokonał: Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski w asyście Leszka Gierlacha – Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie, Bogdana Dytki – Dyrektora MOSiR w Brzozowie oraz Henryka Dąbrowieckiego – pomysłodawcy rajdu. W trakcie trwania imprezy obecny był również Tomasz Żaczek, reprezentujący Alicję Pocałuń – Wójta Gminy Dydnia. Za nagłośnienie i oprawę muzyczną imprezy odpowiadał Witold Adamski z Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, a za usługę fotoreporterską – Grzegorz Cipora z Urzędu Gminy w Dydni.

Podsumowując piknik Jacek Adamski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak wspaniałej imprezy. Swoje uznanie skierował zarówno w kierunku organizatorów, ale przede wszystkim uczestników tego przedsięwzięcia, szczególnie tych najmłodszych. Gratulując świetnej, rodzinnej i radosnej atmosfery zaprosił wszystkich do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji.

Słowa uznania wyraził również Leszek Gierlach, dziękując tym, którzy bardzo mocno przyczynili się do przeprowadzenia pikniku: działaczom PZ LZS w Brzozowie, Andrzejowi Kłyżowi – sołtysowi oraz członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Temeszowie. Trzeba dodać, że te ostatnie przygotowały smakowity poczęstunek w postaci słodyczy, napojów, kiełbasek z grilla oraz słynnych na całą okolicę proziaków, którymi raczyli się uczestnicy rowerowej imprezy.

Podziękowania skierowano również w stronę stałych partnerów medialnych rajdu: Polskiego Radia Rzeszów oraz Brzozowskiej Gazety Powiatowej.

Henryk Dąbrowiecki
fot. Tomasz Żaczek, Grzegorz Cipora

DSC 1889DSC 1917DSC 1927DSC 1939DSC 2062DSC 2125DSC 2130DSC 2139