Aktualności

XIII Piknik Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu”

Liczna grupa dzieci, młodzieży i dorosłych - amatorów turystyki rowerowej wzięła udział w organizowanym 18 czerwca XIII Pikniku Rowerowym „Błękitną Wstęgą Sanu”. Po raz pierwszy w historii jego start i metę umiejscowiono
w Parku Gminnym w Temeszowie. Ładnie zagospodarowany i utrzymany teren oraz jego wyposażenie stwarzały znakomite warunki do realizacji tego przedsięwzięcia, co również podkreślali przybyli uczestnicy.

W tegorocznej edycji pikniku udział wzięło ponad 50 uczestników zorganizowanych w 15 drużynach, które do wyboru miały przejazd jedną z dwóch przygotowanych tras: krótszą - „Hobby” liczącą 17 km (Temeszów – Krzemienna – Jabłonica Ruska – Hroszówka – Ulucz – Witryłów – Temeszów) oraz dłuższą „Mega” o długości 34 km (Temeszów – Krzemienna – Siedliska – Huta Poręby – Borownica – Ulucz – Witryłów – Temeszów). Organizatorzy zapewnili startującym pełną obsługę techniczną, a podczas przejazdu podobnie jak w latach poprzednich każda ekipa musiała się zjawić na czterech stanowiskach kontrolnych, gdzie zdobywała punkty do ustalenia klasyfikacji końcowej.

 W pierwszym z nich, który koordynował Henryk Dąbrowiecki uczestnicy rajdu odpowiadali na pytania związane z wiedzą o gminie Dydnia i powiecie brzozowskim.

Znajomością przepisów o ruchu drogowym można się było wykazać na kolejnym punkcie kontrolnym prowadzonym przez Bronisława Przyczynka i Bolesława Kostura. Z kolei przy Domu Ludowym w Uluczu sprawność sportową startujących oceniał Janusz Pańko, a przy pieszej kładce w Witryłowie Henryk Kostka sprawdzał umiejętności i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po niespełna 3 godzinach od startu wszystkie zespoły powróciły z trasy,
a organizatorzy zabrali się za liczenie punktów. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło ekipie „POWOLNY KURCZAK” – 82 pkt., drugi był „SDM BLIZNE” – 80 pkt.,
a trzecie zajęła ekipa „MAŁYSIE” – 79 pkt. Oprócz nich w rajdzie wzięły udział zespoły: „LKS KOLKA”, „DANUTA TEAM”, „SZYBKIE KURCZAKI”, „OBŁOCZKI ADAMA”, „AMATORZY – GLADIATORZY”, „KASEJA TEAM”, „HK TEAM”, „KISS”, „LAKI”, „BABESKIN”, „RKS MANHATAN” oraz „WOLNI JEŹDŹCY”.

Podczas ceremonii zakończenia uczestniczące teamy odebrały pamiątkowe dyplomy, puchary, drobne nagrody - upominki w postaci rękawiczek i zapięć rowerowych, kubków, plakietek i proporczyków. Wręczyli je znamienici goście: Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski, Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia, Józef Krzywonos – Przewodniczący Podkarpackiego Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, Leszek Gierlach – Przewodniczący Powiatowego zrzeszenia LZS w Brzozowie oraz Andrzej Kłyż – sołtys Temeszowa.

Podsumowując imprezę Wójt Alicja Pocałuń w serdecznych słowach podziękowała startującym za udział. Pełna podziwu dla najmłodszych 5-7 latków, którzy pod opieką rodziców dzielnie pokonywali kolejne kilometry tras zaprosiła zebranych do udziału w przyszłorocznej edycji tej wspaniałej imprezy.

Następnie głos zabrał Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski, który na ręce organizatorów złożył gratulacje wyrażając nadzieję, że z roku na rok piknik będzie się cieszyć coraz to większą popularnością.

W dalszej kolejności Leszek Gierlach słowa podziękowań skierował w stronę tych, którzy przyczynili się do sfinansowania i organizacji rajdu: Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wójta Gminy Dydnia, Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie, Waldemara Buczka za sprawdzenie i oznakowanie tras oraz osób, które pomagały przy przeprowadzeniu imprezy: Henryka Dąbrowieckiego, Bronisława Przyczynka, Bolesława Kostura, Janusza Pańki i Henryka Kostki. W podziękowaniach nie zapomniał też o: Emilii Skrabalak, Jolancie Brożyna, Monice Kucab i Beacie Gierlach – paniach z Koła Gospodyń Wiejskich w Temeszowie, które dla wszystkich startujących przygotowały smaczny, bogaty i urozmaicony posiłek. Wyrazy wdzięczności za przygotowanie terenu i niezbędnych urządzeń do realizacji imprezy przekazano również Andrzejowi Kłyżowi, Jackowi Demczakowi oraz Marianowi Drobotowi.

Przy okazji pikniku ten ostatni – wieloletni animator sportu, organizator imprez, aktywny działacz samorządowy i popularyzator piłki siatkowej na terenie gminy Dydnia został uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Zrzeszenia LZS”. Pamiątkowe wyróżnienie otrzymał od szefa struktur wojewódzkich Zrzeszenia – Józefa Krzywonosa.

XIII Piknik Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu” organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie zakończyła wspólna biesiada.

 

Bkitna Wstga Sanu 4

Bktina Wstga Sanu 3

Bkitna Wstga Sanu 1

Bkitna Wstga Sanu 2