Aktualności

X Rajd Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu”

22 czerwca br. na terenie Zajazdu u Schabińskiej w Krzemiennej nad Sanem wyjątkowo licznie spotkali się uczestnicy X Rajdu Rowerowego „Błękitną Wstęgą Sanu”.  W tym jubileuszowym rajdzie udział wzięło około 100 uczestników zorganizowanych w 18 drużynach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Leszek Gierlach - Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie, który powitał dzieci, młodzież i dorosłych uczestników rajdu. Następnie Henryk Dąbrowiecki – organizator wcześniejszych edycji przedstawił regulamin rajdu oraz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Poinformował on obecnych o możliwości wyboru jednej z dwóch tras rajdowych przygotowanych przez organizatorów. Obydwie z nich rozpoczynały się i kończyły na terenie Zajazdu. Trasa krótsza (17 km) biegła przez Jabłonicę Ruską, Hroszówkę, Ulucz, Witryłów, Temeszów i prowadziła urokliwymi drogami dookoła doliny Sanu. Dłuższa trasa (32 km) przebiegała przez Jabłonicę Ruską, Siedliska, Hutę Poręby, Żohatyń, Borownicę, Ulucz, Witryłów, Temeszów do Krzemiennej. Wiodła ona malowniczymi terenami Pogórza Dynowskiego, Przemyskiego i Doliną Sanu. Na początek wszystkie drużyny rajdowe wyposażone zostały w dokładne mapy i przewodniki turystyczne, niezbędne do prawidłowej orientacji w terenie. W trakcie przejazdu każdy zespół meldował się na czterech punktach kontrolnych. Na pierwszym z nich sprawdzana była wiedza o Gminie Dydnia. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe opracowane przez Henryka Dąbrowickiego. Z kolei na punkcie drugim sprawdzana była znajomość przepisów o ruchu drogowym. Nadzorowali to Bronisław Przyczynek i Piotr Wrona. Podczas kolejnego przystanku kontrolę ogólnej sprawności fizycznej przeprowadził Bogdan Dytko. Na ostatnim punkcie usytuowanym koło kościoła w Uluczu wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził zawodowy ratownik medyczny Henryk Kostka. Każda z drużyn, która zameldowała się na danym przystanku otrzymywała punkty, które były podstawą do ustalenia końcowej klasyfikacji. W ten sposób miejsca pierwsze uzyskały dwie drużyny: „Miętuski” w składzie – Danuta Kic, Aneta Pietryka, Magdalena Dąbrowska, Patrycja Herbut i Marcin Kopczyk oraz „Syk Gum” – Jerzy Gratkowski, Grzegorz Oleniacz, Bernadetta Gratkowska i Marcin Gratkowski. Obydwie zwycięskie ekipy zgromadziły po 75 pkt. Kolejne miejsca zajęli: „Szybcy i Wściekli” – Andrzej Siedlecki i Gabriel Siedlecki oraz „Wróbel Team” – Maciej Wróbel, Anna Wróbel, Jakub Wróbel i Witold Wróbel.

 

Poza wymienionymi w rajdzie uczestniczyły: „MTB Brzozów - Rancing Team”, „Grabownica Team”, „Białe Orły”, „Start Rower”, „Czajkowscy Team”, „Jelenie”, „Rowerowe Delfiny”, „MTB Bora”, „Despasito Team”, „Szybcy i Trzeźwi”, „Zajączki Team”, „Wilki Team”, „Team MOSiR Brzozów” i „Korona Team”.

Po zakończonym rajdzie wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, medale, puchary
i nagrody rzeczowe, które wręczyli: Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski, Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia oraz organizatorzy: Leszek Gierlach, Piotr Wrona i Henryk Dąbrowiecki
z Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Ponadto Powiatowe Zrzeszenie LZS uhonorowało okolicznościowymi statuetkami osoby, które w sposób szczególny były zaangażowane w organizację poprzednich rajdów. Statuetki otrzymali: Janusz Draguła, Bronisław Przyczynek, Kazimierz Barański, Waldemar Buczek, Bogdan Dytko, Roman Dacko oraz Katarzyna i Grzegorz Schabińscy.

Szczególnie wzruszającym momentem imprezy była wizyta kilku reprezentantów rajdu pod wodzą Kazimierz Barańskiego u młodej Oliwii Bąk - mieszkanki Witryłowa dzielnie walczącej o zdrowie i życie. Organizatorzy na ręce babci dziewczynki przekazali uroczego misia z dedykacją: „Dla walecznej Oliwki z najlepszymi życzeniami – uczestnicy rajdu”.

Po oficjalnej ceremonii zakończenia organizatorzy ugościli startujących zimnymi napojami, kawą, herbatą, słodyczami, smakowitymi kiełbasami i kaszanką z grilla.

Organizatorzy tej przepięknej imprezy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji rajdu. Słowa podziękowań skierowane są przede wszystkim:

- Starostwu Powiatowemu w Brzozowie za dofinansowanie imprezy,

- Zajazdowi u Schabińskiej w Krzemiennej za użyczenie bazy i organizację poczęstunku,

- Wójtowi Gminy Dydnia za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród rzeczowych i przekazane mapy i przewodniki turystyczne,

- firmie „m-Ubezpieczenia” za bezinteresowne ubezpieczenia wszystkich uczestników rajdu,

- Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie za patrolowanie tras wyścigu,

- Lokalnej Grupie Działania w Brzozowie za przekazane mapy, przewodniki po „Ziemi Brzozowskiej”,

- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzozowie za czynne włączenie się do organizacji i dobrą współpracę z PZ LZS w Brzozowie,

- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie za sfinansowanie wyżywienia,

- Państwu Grażynie i Andrzejowi Wojtowiczom – właścicielom firmy „Gran – Pik” za przekazane słodycze,

- Brzozowskiej Gazecie Powiatowej i Tygodnikowi „Nowe Podkarpacie” za patronat medialny.

Henryk Dąbrowiecki