Zarząd PZLZS

Zarząd PZLZS

Przewodniczący

Leszek Gierlach

Z-cy Przewodniczącego

Bogdan Dytko

Bronisław Przyczynek

Skarbnik

Grzegorz Ostrowski

Sekretarz

Zdzisław Toczek

Członkowie

Artur Szczepański

Waldemar Buczek