Zarząd PZLZS

Przewodniczący
Leszek Gierlach


Z-cy Przewodniczącego
Henryk Dąbrowiecki 
Paweł Jurkiewicz

Skarbnik
Grzegorz Ostrowski

Sekretarz
Mariusz Leń

Członkowie
Zofia Czech
Piotr Wrona