Rada PZLZS

Wyboru dokonano na V Powiatowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 25 lutego 2016 r w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

W skład rady wchodzą:

1.    Bronisław Przyczynek

2.    Henryk Dąbrowiecki

3.    Paweł Jurkiewicz

4.    Zofia Czech

5.    Mariusz Leń

6.    Grzegorz Ostrowski

7.    Janusz Pańko

8.    Stanisław Buczek

9.    Bolesław Kostur

10.  Jan Wojtowicz

11.  Grzegorz Konopka

12.  Zdzisław Toczek

13.  Piotr Wrona

14.  Mariusz Szwerc

15.  Leszek Gierlach

rada pzlzs